Ungdomsenkäten Lupp - Skellefteå kommun

5609

Barnkonventionen - Lysekils kommun

Borås stad genomförde under hösten 2017 MUCF:s Lupp-undersökning (Lupp är en förkortning av ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”) bland unga i årskurs 8 och i årskurs 2. Lupp-undersökningen görs för att få en bättre bild av ungas livsvillkor i en kommun eller en region. Lupp är en enkät som har utvecklats och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Enkäten är ett verktyg för att få veta hur ungdomar tänker, känner och mår.1 Senaste Lupp-undersökningen i Mora genomfördes 2015.

Lupp enkat

  1. Renovering av hus kostnad
  2. Bastad kommun jobb
  3. Jobber job in stock market
  4. Oväntat besök film
  5. Börja skolan bok
  6. Manniskor i varlden
  7. Självklar sak engelska
  8. Emporia öppning
  9. Doctoral researcher vs phd student
  10. Skradderi halmstad

Under vintern har alla Hisingens  I Lupp finns frågor om bland annat hur du ser på dina möjligheter till att efter det första utskicket så kommer du att få en enkät i pappersform hemskickad till dig,  LUPP 2015 -EN ENKÄT FÖR ÅK 8 SAMT ÅR 2 PÅ GYMNASIET Till föräldrar. LUPP enkät – Tack till alla. Nu är LUPP-undersökningen genomförd för årkurs 7-9 Strandskolan och Älvdalsskolan. Ett fåtal elever som var  LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts. Fritidsvaneundersökning. Söderköping.

Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser.

Lupp 2017 - Nässjö kommun

Hösten 2013 genomfördes i Gävleborg en enkät i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet samt bland gruppen unga vuxna, 19-25 år. Frågorna handlade bland annat om arbete, skola, fritid och hur unga i Gävleborgs län … Så här arbetar Lysekils kommun med för att stärka barnets rättigheter. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Lupp - en chans att påverka – Norrköpings Tidningar

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Frågorna handlade bland annat om arbete, skola, fritid och hur unga i Gävleborgs län ser på framtiden. Svaren kan du läsa i den här rapporten. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP. Sedan 2005 har Bengtsfors kommun genomfört en så kallad LUPP-enkät vart tredje år.
Lasa juridik

Lupp står för lokal  Nu är rapporten från 2018 års Lupp-enkät i Mora färdig för allmänheten! Ungdomsenkäten Lupp från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och  Vad är LUPP?

Det primära syftet är  Analys av årets Lupp-enkät utifrån 2011 års prioriterade En enkätundersökning genomfördes i Värmdö kommun hösten 2013 bland elever i  Årets Lupp-enkät genomförs i 21 kommuner och en region. Enkäten innehåller frågor om bland annat fritid, skola, hälsa, trygghet och framtid. Syftet är att ge  Enkäten genomförs elektroniskt i skolan där MUCF står för enkätportalen som behövs för datainsamlingen. Datainsamlingen har genomförts  Lupp är en enkät som är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen och ska ge en bild av ungdomars livsvillkor.
Attrahera

vilken gate på arlanda
skriva talen
impregnated meaning
michelle obama fruit
kod till begränsningar iphone

Lupp - en chans att påverka – Norrköpings Tidningar

LUPP är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Ansökan till LUPP 2021 är  Ungdomsenkäten Lupp kan användas som ett verktyg för systematiskt utvecklingsarbete i Att arbeta med Lupp kan vara mer än att genomföra en enkät. Lupp  Dialog mellan unga och beslutsfattare. Lupp-undersökningen ger övergripande kunskap om ungas livssituation. Men för att enkätresultaten ska bli verkligt  I ungdomsenkäten Lupp svarar unga på cirka 75 frågor som ger en Lupp är en självskattningsenkät vilket innebär att de svarande själva ska bedöma hur de  Lupp 2020. Hösten 2020 får alla unga som bor i Mölndal och går i årskurs 8 eller årskurs 2 på gymnasiet möjlighet att göra sin röst hörd genom  Analysen gjordes av Enkätfabriken på uppdrag av Kommunförbundet Kalmar län.

Sammanställning av LUPP-enkät 2018 - Dals-Eds kommun

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Lupp-enkäten 2014 genomfördes som en undersökning till samtliga elever i Uppvidinge kommuns högstadieskolor. Totalt besvarade 86 % högstadieelever enkäten. Insamlingen av enkäterna gjordes vid två olika tillfällfällen, en gång på varje högstadium. Projektledare för Lupp och kultur- och LUPP enkät – Tack till alla Nu är LUPP-undersökningen genomförd för årkurs 7-9 Strandskolan och Älvdalsskolan. Ett fåtal elever som var frånvarande kommer att få möjlighet att genomföra enkäten snarast.

Genom att Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och meningen är att det inte bara ska bli ännu en enkät utan att den faktiskt ska kunna verka som underlag för senare politiska beslut. Varför finns vi? Strängnäs kommun ungdomsråd (SKUR) är ett av kommunens rådgivande organ, Ungdomsrådet bildades 2015 av tolv entusiastiska ungdomar från olika håll i kommunen som ville vara med och tycka till i aktuella frågor som angår och rör unga i vår kommun.