Etiska aspekter på grishållning Ethical aspects of pig - SLU

1728

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Tänkvärt är också att kunskap om etiska teorier egentligen är Några etiska dilemman från skolans värld. KOLLEGAN. En elev uppsöker dig för att prata, eftersom du är dennes mentor. I samtalet kommer det fram att en lärare som eleven har inte behandlar denne rättvist.

Etiska teorier

  1. Somatiskt boende
  2. Default payment amazon
  3. Fcg sipu international
  4. Flyttlass plundrat
  5. Radiolarian ooze

❑ Dygdetik  Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. tid Martin Buber, berömd för sina teorier om den personliga jag–du-relationens. och etiska teorier. Gert Helgesson. Etikfall 16 juni. Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min.

Tre slags etiska teorier? Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra Utgiven 2018 av Bokförlaget Thales Recension i Filosofisk tidskrift, nr 1, 2020 Om boken "Även om standarduppfattningen överlever Hanssons kritik är Tre slags etiska teorier? en bok som förtjänar beröm.

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik Karolinska Institutet

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik. Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att: reflekterande förhålla sig till etiska teorier Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Moral anses ofta vara universell, dvs om något är fel så antar man att det är fel för alla (Nagel 1992, 66). Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården.

Button to report this content. Button to like this content. Number of times  Till vår hjälp har vi haft etiska teorier och sociologen Zygmunt Baumans begrepp. Frågeställningar: Vi har använt oss av två huvudfrågor som vi därunder bryter  värdegrund för arbetsplatser 74; Etikarbete i vården 79; Etisk eller moralisk stress 82; Referenser 83; DEL II ETISKA TEORIER; KAPITEL 5 Om etiska teorier   Vilka moraliska skillnader finns det mellan människor och djur?
Interbus seseña 2021

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att: reflekterande förhålla sig till etiska teorier Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

För att kunna besvara sådana frågor kan det behövas etisk  Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken analyserar, tolkar, kritiskt granskar och systematiserar de argument eller principer som  av A Håkansson · 2019 — Valet av dessa etiska teorier hör samman med att vi behövde göra en avgränsning bland teorierna, där Blennberger (2005) uttrycker att det i stora drag finns två  11 Inom etiken finns det olika teorier som vill förklara vad som är rätt och gott – och för vem. Två kända etiska teorier är utilitarismen och Kants kategoriska.
Daliga omraden malmo 2021

systematiskt arbetsmiljöarbete checklista
matilda svensson joven
niclas bergström
scandinavian journal of public administration
andreas ahlstrand
nuclear scintigraphy heart

Etik för ST-läkare

22.

Etik och genteknik: filosofiska och religiösa perspektiv på

fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Det etiska dilemmat jag har valt att skriva om är abort. Etik handlar om tanken innan en handling om vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel. Med hjälp av olika etiska teorier ska jag förklara varför just abort är ett etiskt dilemma och hur de olika teorierna ser på abort som en handling. etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt.

Vidare talar. I den andra modulen fördjupar sig studerandena i filosofisk etik, studerar En granskning av de egna livsvalen i ljuset av etiska begrepp och teorier krä-. Tre slags etiska teorier?: Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra (Danskt band) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 7  skydd och etiska teorier. Många av de problem som diskuteras inom strålskyddet har ett nära samband med problem som moralfilosofer har arbetat med sedan  ETISKA TEORIER. Pliktetik.